Duizeligheid

Krijg vat op uw duizeligheid. Wanneer u zich prettig in een omgeving wilt begeven dient uw evenwichtssysteem binnenkomende informatie correct te verwerken.
Dit evenwichtssysteem is niet alleen een orgaan maar een complex samenwerkend geheel van onderstaande drie zintuigen:
1. De ogen (visueel),
2. Het evenwichtsorgaan (vestibulum)
3. Gevoel in spieren en pezen (propioceptie).

Wanneer de informatie vanuit de ogen onjuist is, kan deze informatie door het bewustzijn als onprettig worden ervaren en duizeligheid uitlokken.

Twee mensen die elkaar omarmen

Behandeling

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt en corrigeert de samenwerking van uw ogen. Veel samenwerkingsproblemen worden gecompenseerd door spierspanningen vanuit de lichaamshouding (nek) en het evenwichtsorgaan.

Door het opsporen en corrigeren van verborgen visuele afwijkingen brengen wij uw evenwichtssysteem terug in balans. Dit resulteert in een sterke vermindering tot verdwijning van de duizeligheid.

Thuis-test

Wat is het verschil tussen een opticien, optometrist en het Neurovisueel Centrum?

Het verschil tussen de disciplines opticien, optometrist en NeuroVisueel Centrum zit vooral in de benadering, de vraagstelling tijdens het onderzoeken van de ogen. Wanneer men de klassieke methodieken onder de loep legt (prismameting, 21-puntentest, prismameting volgens Polatest van Haase, fixatiedisperatietesten, Utermöhlen prismabril) vraagt de behandelaar letterlijk of het lukt om op afstand of nabij, specifieke testen te doorlopen.

Wanneer dit bijvoorbeeld onrustig verloopt krijgt de proefpersoon de keuze om te kiezen tussen twee mogelijkheden al dan niet beter, slechter of gelijk. Als proefpersoon dien je een keuze te maken. Op dat moment wordt er door de behandelaar geanticipeerd op de interpretatie van deze proefpersoon. De behandelaar meet dan hetgeen hoe de proefpersoon denkt dat hij/ zij ziet en nodig heeft in een momentopname. Wij horen vaak dat men al een opticien heeft geconsulteerd, maar dat er niets met de ogen aan de hand is. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt daarentegen niet of de samenwerking tussen twee ogen lukt, maar hoe en hoeveel moeite het daadwerkelijk kost om tot het resultaat te komen. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt of het zien belastend is en corrigeert dit.

Lees meer

Kenmerken van een verborgen visuele verstoring

  • Fronsen met het voorhoofd tijdens het zien
  • Hoofd naar voren duwen (kijken vanuit de nek) wanneer u langere leest. Bijv. achter uw computer
  • De mobiliteit van de nek vermindert omdat u bij normale hoofddraaibewegingen onscherp of zelfs wazig ziet
  • Lichtgevoeligheid
  • Gezichtsscherptevermindering bij fysieke en mentale vermoeidheid
  • Het gevoel dat uw bril nooit volledig aan uw verwachtingsbeeld voldoet (ipv voldoen ,de bril voldoet)
  • Concentratieproblemen
  • Voorkeurshoudingen van het hoofd ten einde goed te zien
  • Hoofddraaibewegingen geven onrustig/slecht beeld een of meerdere zintuigen.
Alvorens te kunnen starten is het belangrijk uw behandelbaarheid in kaart te brengen. Het heeft enkel zin om onze behandelmethode te volgen wanneer u tijdens het intakegesprek behandelbaar wordt geacht. De intake duurt ongeveer 2 uur en kost € 75. De gepersonaliseerde brillenglazen worden in samenwerking met ENOT Amsterdam B.V. vervaardigd.

Contacteer ons
Terug naar boven.