Hoofdpijn

Langdurige hoofdpijnklachten zijn vaak een signaal dat uw lichaam uit balans is.

Waarom heeft u hoofdpijn?

Hoofdpijn is het alarmsignaal van het lichaam dat zegt: “Tot hier en niet verder”. Wanneer u luistert naar dit signaal en u kunt de oorzaak in de kiem smoren dan merkt u snel dat de hoofdpijn vermindert tot verdwijnt.

Een oorzaak is de onjuiste samenwerking tussenbeide ogen waardoor uw lichaam zich moet inspannen om goed te blijven focussen.

Een primsa-meting wordt uitgevoerd.

Behandeling

Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt en corrigeert de samenwerking van uw ogen. Samenwerkingsproblemen worden grotendeels gecompenseerd door spierspanningen vanuit de lichaamshouding. Daardoor heeft men vaak naast de hoofdpijn ook last van aanhoudende nekklachten. De Neuro-visuele behandelmethode kan er voor zorgen dat de hoofdpijn vermindert tot geheel verdwijnt.

Over het algemeen zijn deze visuele verstoringen niet op de voorgrond waarneembaar omdat deze gecompenseerd werden. De Neuro-visuele behandelmethode zal de verstoringen zichtbaar maken om dit vervolgens met speciale brillenglazen te corrigeren.

Thuis-test

Wat is het verschil tussen een opticien, optometrist en het Neurovisueel Centrum?

Het verschil tussen de disciplines opticien, optometrist en NeuroVisueel Centrum zit vooral in de benadering, de vraagstelling tijdens het onderzoeken van de ogen. Wanneer men de klassieke methodieken onder de loep legt (prismameting, 21-puntentest, prismameting volgens Polatest van Haase, fixatiedisperatietesten, Utermöhlen prismabril) vraagt de behandelaar letterlijk of het lukt om op afstand of nabij, specifieke testen te doorlopen.

Wanneer dit bijvoorbeeld onrustig verloopt krijgt de proefpersoon de keuze om te kiezen tussen twee mogelijkheden al dan niet beter, slechter of gelijk. Als proefpersoon dien je een keuze te maken. Op dat moment wordt er door de behandelaar geanticipeerd op de interpretatie van deze proefpersoon. De behandelaar meet dan hetgeen hoe de proefpersoon denkt dat hij/ zij ziet en nodig heeft in een momentopname. Wij horen vaak dat men al een opticien heeft geconsulteerd, maar dat er niets met de ogen aan de hand is. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt daarentegen niet of de samenwerking tussen twee ogen lukt, maar hoe en hoeveel moeite het daadwerkelijk kost om tot het resultaat te komen. Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt of het zien belastend is en corrigeert dit.

Lees meer
Alvorens te kunnen starten is het belangrijk uw behandelbaarheid in kaart te brengen. Het heeft enkel zin om onze behandelmethode te volgen wanneer u tijdens het intakegesprek behandelbaar wordt geacht. De intake duurt ongeveer 2 uur en kost € 75. De gepersonaliseerde brillenglazen worden in samenwerking met ENOT Amsterdam B.V. vervaardigd.

Contacteer ons
Terug naar boven.