Niet aangeboren hersenletsel

Veel mensen met NAH ondervinden samenwerkingsproblemen tussen de ogen. Tijdens diverse klassieke oogtesten lijkt het zicht goed en kan men ‘alle letters’ lezen, echter thuis in het dagelijks functioneren merkt men op dat de concentratie drastisch achteruit gaat en dat men waziger gaat zien en moet focussen om scherp te zien. Vaak gaat dit gepaard met nekklachten en toenemende hoofdpijn- en vermoeidheid-klachten. Tevens speelt schemer en donkerte een grote rol die de samenwerking tussen de ogen doet verslechteren.

Niet aangeboren hersenletsel, oftewel NAH, is zoals de naam al aanduidt een opgelopen hersenletsel na de geboorte waardoor de werking van de hersenen is verstoord.Een hersenkneuzing (buiten bewustzijn) of hersenschudding na een val of klap tegen het hoofd kan er voor zorgen dat uw ogen niet meer goed samenwerken als voordien. Niet voor iedereen geldt dat de focus na enkele maanden rust en/ of revalidatie weer prettig verloopt. Het zien blijft vervolgens erg vermoeiend en geeft klachten!

Een gepersonaliseerde bril van het NeuroVisueel Centrum zorgt voor een goede samenwerking tussen de ogen waardoor een scala aan klachten verdwijnt.
Terug naar boven.