Dr. Tom Den Daas, bedrijfsarts en optometrist in Nederland

Al snel na mijn opleiding tot optometrist begon mijn interesse naar methodieken om te onderzoeken of het mogelijk was om op latere leeftijd luie ogen te activeren en te proberen om de samenwerking tussen beide ogen te stimuleren. Later maakte ik kennis met de methode die het NeuroVisueel Centrum gebruikt om de neurovisuele stoornissen op te lossen. Waarom ik dit neurovisuele stoornissen noem heeft te maken met interpretatie van datgene wat gezien wordt en de opslag daarvan in het geheugen. Zo ontdekte ik dat het lichaam allerlei compensaties ontwikkelt langs de wervelkolom om goed te kunnen zien en tot perceptie te komen en interpretatie van de positie van het lichaam en de voorwerpen en plaatsen om het lichaam heen. In de loop der jaren werd bijvoorbeeld duidelijk dat er geen werkelijke oorzaak gevonden kon worden voor mensen met straatangst. Wel kon dit optreden na bijvoorbeeld een zware bevalling of een andere lichamelijke aandoening die veel energie kostte. Ook kon er sprake zijn van een burn-out, waarbij er ook een energietekort ontstaat. Dit energietekort zorgde er dan weer voor dat het lichaam de compensaties niet meer vol kon houden en de perceptie en interpretatie van de positie en de bewegingen van het lichaam, alsmede die van de omgeving niet meer functioneerde. Op straat waar veel beweging is en drukte ontstaat dan geleidelijk aan angst.

Ook in drukke winkels konden deze patiënten niet goed functioneren. Door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek kon dan een indicatie worden vastgesteld of prismatische correctie zinvol kon zijn. Geleidelijk aan werd ook duidelijk dat wagenziekte, zeeziekte, hoogtevrees gevoelig waren voor behandeling met een prismabril. Ook RSI leek vaak veroorzaakt te worden door de compensatiemechanismen zoals boven omschreven. Ook daar hij hielp nogal eens een goede oogcorrectie. Ook onverklaarbare persisterende nek en hoofdklachten, alsmede schouderklachten en concentratieproblemen na een kop staart botsing in het verkeer kunnen gunstig reageren op een bril met prismatische correcties. In de afgelopen 45 jaar is er helaas maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, waardoor onnodige discussies een gewoonte zijn geworden. In de geneeskunde is het gewoon zo, hij die geneest heeft gelijk. Als onderzoeker is er een zekere nieuwsgierigheid nodig die verder gaat dan datgene wat men al denkt te weten. Hoewel de metingen per optometrist verschillen, kan ik wat betreft mijn ruime ervaring wel beoordelen dat wetenschappelijk onderzoek op dit gebied de moeite waard is en dat de oeverloze discussies die al 45 jaar lang duren alleen maar energie en tijd kosten.

De samenwerking met het NeuroVisueel Centrum in België verloopt altijd plezierig en er is sprake van goede zorg naar de cliënten. De voorlichting die gegeven wordt is zorgvuldig. Het is duidelijk dat veel van dit gebied van de behandeling nog tot complementaire geneeskunde behoort. Tot nu toe heb ik bij alle bovengenoemde diagnoses geen schadelijke bijwerkingen van de begeleiding kunnen vaststellen. De positieve ervaringen zijn talrijk en kunnen zeker een stimulans zijn om wetenschappelijk onderzoek op te starten.

 

Voor verdere vragen ben ik graag bereid om voorlichting te geven en onderzoek te doen. U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer: 0031610291326.