Dr. Jan Devriendt, arts voor lichaamsgerichte therapie in België

Al in mijn basis-artsenopleiding werd ik geïntegreerd door de vraag “hoe grijpt het fysieke en psychische functioneren nu juist op elkaar in, wat fungeert als brug tussen deze beide aspecten? Ondertussen is me duidelijk dat de zintuigen, en de basispsycho-dynamische programmering die we via de betekenisvolle zintuiglijke interacties in onze jonge kindertijd zeer lijfelijk opslaan (limbisch systeem/ fasciale tonushuishouding), hierin een cruciale rol spelen. Zelf werk ik in de eigen praktijk voornamelijk met een “atlasbehandeling”, een in essentie zeer intensieve fasciale release-techniek waarbij met vibreerstift de hele nek- en schoudermusculatuur los masseert. Dit levert een specifieke proprioceptieve prikkel op en leidt tot zowel puur mechanische als psychodynamische “houdings”-verbeteringen.

Het is gekend dat de interactie tussen het visueel-vestibulair-proprioceptieve systeem fundamenteel is in heel de houdingsontwikkeling en –handhaving. En zo komen we op het terrein van het NeuroVisueel Centrum.

Via patiënten die nog restklachten ervaarden na een atlasbehandelingstraject, en wel nog een stap verder raakten met de insteek van het NeuroVisueel Centrum, leerde ik deze fascinerende en tegelijk erg logische insteek kennen. Ondertussen stuur ik al een achttal jaar regelmatig patiënten door (waaronder ook m’n eigen kinderen), en kan ik alleen maar volmondig bevestigen dat deze erg specifieke therapeutische schakel een belangrijk hiaat vormt in het gangbare zorglandschap: Waar de klassieke zorg zich voornamelijk richt op structurele aspecten en per afzonderlijk zintuig werkt, werkt het NeuroVisueel Centrum uitdrukkelijk op de functionele ontwikkelingsdynamiek en de verbindende aspecten tussen het visuele en proprioceptieve systeem. Zowel bij dyslexie, dyscalculie, migraine als posturale problematieken van nek- en kaakregio, heb ik hier al herhaaldelijk duidelijk de meerwaarde van mogen ervaren bij patiënten die doorgaans al jaren op zoek zijn en in klassieke zorg niet begrepen worden.

Ik beveel iedereen het NeuroVisueel Centrum aan en wens van harte de erkenning toe die meer dan verdiend is!