Dr. Vincent Van Pelt, arts podoposturaal-therapie in Nederland

Houding en de daaruit volgende belasting voor skelet-, steun- en spierweefsel is geen statisch gebeuren. Houding is dynamisch en wordt continu beïnvloed door sensorische input. In feite beïnvloeden alle sensorische systemen op een of andere wijze de manier waarop ons lichaam zich in de ruimte beweegt. In de podoposturaal-therapie wordt consequent rekening gehouden met  andere sensorische input. O.a. auditieve input, input uit het stomatognathe systeem en de visuele input.

De ogen en de voeten vormen de basis voor de opgerichte houding. Zonder voetcontact en oogcontact

is de ruimtelijke oriëntering compleet verstoord. (ter Harmsel & Schallmey).

In mijn "voeten vakgebied" is een goed visueel functioneren van groot belang. Foute visuele input heeft een negatief effect op houding in het algemeen (compensaties en overbelastingen) maar blokkeert ook de podoposturaal-therapie in de standscorrectie vanuit de voeten. Al sinds 2000 werk ik met veel genoegen samen met het NeuroVisueel Centrum die d.m.v. prismaglazen het visuele systeem kunnen normaliseren. Voor de podoposturaal-therapeut betekent een optimaal visueel functioneren dat de houding zonder blokkade naar tevredenheid van de patiënt kan worden gecorrigeerd met betrekking tot pijnvermindering en bewegingsverbetering.

De specialisten in het NeuroVisueel Centrum leveren met hun kennis en kunde een belangrijke bijdrage aan het verminderen van spierklachten en bewegingsproblemen.