Het NeuroVisueel Centrum herstelt de balans

Het NeuroVisueel Centrum is expert in het maken van brillen die er voor zorgen dat u weer ontspannen kijkt door de disbalans te herstellen. Vaak worden  hoofdpijnklachten, duizeligheid, nekklachten en leesproblemen veroorzaakt door een moeizame samenwerking tussen de ogen. Wist u dat de samenwerking tussen de ogen wordt ondersteund door de lichaamshouding? Ons brein is allergisch voor dubbel zien waardoor de verborgen scheefstanden (latent verticaal strabisme) weggewerkt wordt vanuit de nek en de lichaamshouding. Dit kost zo veel energie en kracht dat het uw hele systeem uit balans kan brengen. Tijdens een standaard oogmeting of prismameting is deze deviatie nooit te vinden! Maak kennis met een nieuwe en unieke prisma-methode waarmee verborgen ooghoogteverschillen wel worden opgespoord en gecorrigeerd met een gepersonaliseerde prismabril. Deze methode rekent af met uw klachten!

 


Kenmerken van een verborgen visuele verstoring.

 

  • Fronsen met het voorhoofd tijdens het zien
  • Hoofd naar voren duwen (kijken vanuit de nek) wanneer u langere leest. Bijv. achter uw computer
  • De mobiliteit van de nek vermindert omdat u bij normale hoofddraaibewegingen onscherp of zelfs wazig ziet
  • Lichtgevoeligheid
  • Gezichtsscherptevermindering bij fysieke en mentale vermoeidheid
  • Het gevoel dat uw bril nooit volledig aan uw verwachtingsbeeld voldoet.
  • Concentratieproblemen
  • Voorkeurshoudingen van het hoofd ten einde goed te zien
  • Hoofddraaibewegingen geven onrustig/slecht beeld een of meerdere zintuigen.

Hoofdpijn en Migraine

 

Hoofdpijn oplossen met een bril? Ja dat kan wel degelijk!

Langdurige hoofdpijnklachten of migraine zijn vaak een signaal dat uw lichaam uit balans is. Wanneer u luistert naar dit signaal en u kunt de oorzaak in de kiem smoren dan merkt u snel dat de hoofdpijn vermindert tot verdwijnt. Eén van de oorzaken van langdurige hoofdpijn of migraine is de onjuiste samenwerking tussen beide ogen waardoor uw lichaam zich moet inspannen om goed te blijven focussen. Laat een bril deze inspanning van uw overnemen zodat uw herstelproces kan beginnen.


Duizeligheid

Krijg vat op uw duizeligheid. Wanneer u zich prettig in een omgeving wilt begeven dient uw evenwichtssysteem binnenkomende informatie correct te verwerken. Dit evenwichtssysteem is niet alleen een orgaan maar een complex samenwerkend geheel van onderstaande drie zintuigen:

1. De ogen (visueel),

2. Het evenwichtsorgaan (vestibulum)

3. Gevoel in spieren en pezen (propioceptie).

Wanneer de informatie vanuit de ogen onjuist is, raakt dit ingenieuze systeem uit balans met duizeligheid tot gevolg. Laat een bril deze balans herstellen zodat uw herstelproces kan beginnen.


Whiplash

Wat als doelgericht revalideren niet de gewenste resultaten oplevert?
Een opgelopen letsel is vaak niet te detecteren met behulp van röntgenfoto’s en/ of scans. Met name problemen in de samenwerking tussen de ogen in relatie tot de houding (uw spieren in de nek, schouder en rug) blijven vaak onderbelicht, dus onopgelost. Deze klachten kunnen uw dagelijks functioneren sterk belemmeren! Het doel van het traject binnen het Neurovisueelcentrum is het herstellen van deze balans met als gevolg sterkt verminderen of oplossen van de restklachten. Denk aan hoofdpijn, een onstabiel beeld, duizeligheid,vermoeidheid, concentratieproblemen, houdingsklachten,,... Doelgericht revalideren geeft over het algemeen goed resultaat. Echter veel personen behouden nadien veel belemmering en pijn in hun dagelijkse functioneren. Dit noemt men ‘whiplash gerelateerde symptomen’, ofwel WAD: Whiplash Associated Disorders. Wist u dat veel van deze klachten kunnen verholpen worden met de juiste bril? Daar ligt mijn expertise: het oplossen van de verborgen samenwerkingsproblemen tussen uw ogen. 

Wanneer er sprake is van een arbeidsongeval of er is een tegenpartij, adviseren wij om dr. Michiel van Loo als onafhankelijk medisch expert te raadplegen (www.centrumletselschade.be). Over het algemeen worden dan de totale kosten vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.


Leesproblemen

Er zijn grofweg twee soorten leesproblemen met verschillende oorzaak. Wanneer iemand traag leest, de vinger nodig heeft om de zin goed te volgen of zelfs dansende letters ervaart, is de oorzaak te vinden in een moeizame samenwerking tussen de ogen. Het zogenaamde gereedschap om te focussen tijdens het lezen, werkt niet afdoende. Dit oplossen is mijn expertise! 


Wanneer een kind hakkend-en-plakkend blijft lezen, woorden raadt, de taal niet automatiseert (woorden schrijven zoals ze klinken), dan is het ontbrekende automatiseerproces de oorzaak. Door geen Visueel Virtueel Werkgeheugen te ontwikkelen in het eerste leerjaar zal herkenning van het woord ook niet of nauwelijks tot stand komen.

Uiteraard komt het voor dat er een mix van beide aanwezig is. Het oplossen van het visueel probleem zorgt er dan voor dat uw kind sneller leest, een stabieler beeld heeft en minder of geen hoofdpijn meer ervaart  tijdens het lezen. Tevens zal de concentratieboog verbeteren. Na het oplossen van het visueel probleem kijk ik graag samen met u naar het taal- of rekenproces bij uw kind. Met behulp van de werkboekenreeks Inzicht in Taal & Rekenen®  krijgt uw kind alsnog de mogelijkheid om te gaan automatiseren! 

Klik op onderstaande link voor meer informatie betreft dyslexie, dyscalculie en de unieke werkboeken.

 

Leesproblemen vereisen een preventieve én actieve aanpak. Laat u daarom bijstaan door het Neurovisueelcentrum.


Niet aangeboren hersenletsel of NAH

Niet aangeboren hersenletsel, oftewel NAH, is zoals de naam al doet vermoeden, een opgelopen trauma/ hersenletsel na de geboorte waardoor de werking van de hersenen is verstoord. Een hersenkneuzing of hersenschudding na een val of klap tegen het hoofd kan er voor zorgen dat uw ogen niet meer goed samenwerken. Niet voor iedereen geldt dat de visuele focus na enkele maanden rust en/ of revalidatie weer prettig verloopt. Het zien blijft vervolgens erg vermoeiend en geeft klachten! Veel mensen met NAH ondervinden samenwerkingsproblemen tussen de ogen. Tijdens diverse klassieke oogtesten lijkt het zicht goed, echter in het dagelijks functioneren merkt men op dat de concentratie drastisch achteruit gaat, waziger gaat zien en moeite moet doen om te focussen en scherp te zien. Vaak gaat dit gepaard met nekklachten en toenemende hoofdpijn- en vermoeidheidklachten.


Behandeling

Het Neurovisueelcentrum onderzoekt en corrigeert de samenwerking van uw ogen. Samenwerkingsproblemen worden grotendeels gecompenseerd door spierspanningen vanuit de lichaamshouding en het evenwichtsorgaan. Daardoor heeft men vaak naast klachten als hoofdpijn of duizeligheid ook last van aanhoudende nekklachten. De Neuro-visuele behandelmethode kan er voor zorgen dat de hoofdpijn en duizeligheid vermindert tot geheel verdwijnt.

Over het algemeen zijn deze visuele verstoringen niet op de voorgrond waarneembaar omdat deze gecompenseerd werden. De Neuro-visuele behandelmethode zal de verstoringen zichtbaar maken om dit vervolgens met prismaglazen te corrigeren.

Observeer gedurende een week welke uitlokkers er zijn. U zal zien dat er vele visuele prikkels voor klachten zorgen. Noteer wanneer u klachten heeft, wat ze uitlokken, hoe intens de klachten zijn en wat u deed om weer te kunnen functioneren. Download hier uw klachten dagboek.