Werkboeken, Taal en Rekenen

 

Mist u of uw kind een taalgevoel? Is er sprake van dyslexie of dyscalculie? Onderneemt u liever actie dan af te wachten? De methode Inzicht in Taal en Rekenen® zorgt er voor dat uw kind leert automatiseren. De methode is succesvol en uniek omdat deze preventief en begeleidend inzetbaar is!

 

Leren lezen en schrijven is leuk en eenvoudig

 

Wanneer uw kind in het eerste leerjaar moeizaam automatiseert, is de kans groot dat het taalgevoel ontbreekt. Een paar maanden wachten op verbetering lijkt logisch maar het advies is om direct actie te ondernemen. Laat uw kind niet vastlopen. Het oneindig herhalen van spellingsregels mist vaak zijn doel. Uw kind gaat niet automatiseren, hooguit beter omgaan met het taalprobleem.

 

4 Werkboeken die het verschil maken:

 

 

Werkboek 1: Letters

 

Letterkennis is essentieel om woorden te leren schrijven. Werkboek 1 is preventief inzetbaar (vanaf 4 – 5 jaar). Uw kind leert alle letters visualiseren, benoemen en automatiseren. Het doel is dat uw kind vlot letters gaat herkennen en reproduceren. Letters omdraaien behoren tot verleden tijd!

 

Werkboek 2: Schrijven en Lezen

 

Dit werkboek leert uw kind een taalgevoel ontwikkelen. M.b.v. het 5-stappenplan kan u samen met uw kind spelenderwijs de taalachterstand wegwerken. Jullie leren samen woorden visualiseren, correct schrijven én herkennend lezen.

 

Werkboek 3: Rekenen en Tafels

 

Jullie gaan samen aan de slag met het verticaal rekenen. Hoe creatiever hoe liever. Uw kind leert de basis van het rekenen automatiseren en vervolgens memoriseren. Jullie krijgen tips en handvaten om zelf thuis aan de slag te gaan. Tafels gaan jullie samen visualiseren en automatiseren.

 

Werkboek 4: Klokkijken

 

Een belangrijk element bij het leren klokkijken is de oriëntatie in tijd en ruimte. Het element ´tijdsbesef´ is belangrijk! Uw kind leert tijd kaderen waardoor begrippen zoals voor, over, half en hele uren, maar ook ´straks en later´ een voorstelling krijgen. Uw kind leert twee denkroutes om de tijd zonder problemen af te lezen. Analoge en digitale klok komen aan bod. 

 

Heeft u zelf dyslexie, dyscalculie, bent u anderstalig, herkent u specifieke moeilijkheden, bent u leerkracht? Wacht niet af en neem contact op voor een effectief stappenplan. De methoden zorgen er voor dat abstracte symbolen zoals de cijfers en letters worden geautomatiseerd/gememoriseerd en reproduceerbaar zijn door gebruik te maken van het Visueel Virtueel WerkgeheugenWe noemen dit ook wel eens ons hoofdwoordenboek. 

 

Preventieve aanpak gestart in eerste leerjaar is de sleutel om dyslexie en dyscalculie te voorkomen!

B2B-aankopen? Bent u een onderwijsprofessional en wilt u kinderen onze succesvolle methode aanbieden? Dat kan! Afhankelijk van het aantal werkboeken en uw wensen berekenen we de kostprijs van de werkboeken. Wilt u als basisschool een preventief actieplan opstellen om het automatiseren van taal en rekenen te waarborgen en daarmee het aantal zittenblijvers te reduceren naar ´NUL?´ De werkboeken, begeleiding naar uw leerkrachten en onze nazorg zijn dan de perfecte oplossing!