Methode inzicht in taal.

Het doel van deze methode is geautomatiseerd leren lezen en schrijven door gebruik te maken van een woordbeeld (Visueel Virtueel Werkgeheugen). Wanneer het taalprobleem aan de basis wordt opgelost zullen kenmerken zoals letters omdraaien, fonetisch schrijven, hakkend-en-plakkend lezen etc. verdwijnen of zelfs niet ontstaan bij een vroegtijdig en preventieve aanpak. Spellingsregels zijn slechts een springplank naar het automatiseren van taal.  Zodra uw kind weet hoe een woord er uit ziet in gedachte is foutloos schrijven een feit en zal het herkennen van de woorden steeds sneller gaan waardoor het leestempo stijgt en begrijpend lezen ontstaat. 

 

Leesproblemen en hoofdpijn.

Wist u dat niet elke kind met een leesprobleem ook een  automatiseringsprobleem heeft?

Een leesprobleem kan ontstaan wanneer een kind taal niet automatiseert. Deze kinderen hebben het lastig met lezen en schrijven.
Een andere oorzaak kan een moeizame samenwerking tussen beide ogen zijn. Wanneer uw kind het schrijven automatiseert gaat men bijna vanzelfsprekend woorden herkennen tijdens het lezen. Deze fase van automatiseren is essentieel om niet radend te gaan lezen. Zonder taal te automatiseren blijft uw kind de woorden hakkend-en-plakkend lezen waardoor de achterstand in het lezen toeneemt. Het begrijpend lezen ontwikkelen is dan ook niet evident.

Sommige kinderen ondervinden tijdens het lezen dansende letters of een onstabiel beeld. Ze gebruiken dan hun vinger onder de regel of een leesliniaal ter ondersteuning. Zonder de regel te ondersteunen kunnen ze een zin te hoog of te laag lezen. Deze kenmerken kunnen zich openbaren wanneer de samenwerking tussen beide ogen niet voldoende is. Het komt regelmatig voor dat het te veel moeite kost om goed te blijven focussen waardoor klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, inslaap problemen, wazig zicht, motorische onrust etc.  Met name langdurig focussen op dichtbij kan klachten veroorzaken. Logischerwijs is hierdoor de concentratieboog korter. Oefenen met lezen en huiswerk maken worden al snel een strijd. Het is voor uw kind niet evident om zichzelf continu tot een uiterste te pushen. Vaak gaat daardoor het leestempo na een halve bladzijde achteruit.

Uw kind ziet alles scherp maar het kost veel moeite, dit kan anders!


Laat de samenwerking tussen de ogen van uw kind onderzoeken door het NeuroVisueel Centrum wanneer u als ouder het gevoel heeft dat er meer aan de hand is. Klachten als dansende letters, motorische onrust, afkeer va lezen, hoofdpijn en leesklachten zijn zo opgelost door middel van gepersonaliseerde bril. Concreet ziet een uw kind scherp. Het resultaat is goed maar het kost te veel moeite om tot dat goede resultaat te komen. Het lichaam kan hierdoor overbelast raken. Deze bril icm mijn taal- en/ of rekenbegeleiding is de beste remedie tegen automatiseringsprobleem.

 


Methode Inzicht in Rekenen

Wanneer je de klok terug draait bij kinderen met diagnose dyscalculie hebben ze allemaal moeilijkheden met lateralisatie en ruimtelijke oriëntatie.  het automatiseren van links en rechts is een uitdaging maar ook oriëntatie in tijd en ruimte. Denk aan begrippen als straks, gisteren, links, rechts, …

Wanneer de rekenmethode op school niet aansluit bij de manier van leren van een kind ontstaat er al snel een achterstand. In het klassiek onderwijs wordt rekenen vaak aangeleerd op een tijdslijn van links naar rechts. Wanneer ruimtelijke oriëntatie een uitdaging is, is het niet vanzelfsprekend om met plus naar rechts te tellen.

De Methode Inzicht in Rekenen bestaat uit verschillende modules, waaronder het verticaal rekenen. Boven = plus en onder = min! Zo simpel. Het biedt een kind een zeer duidelijke houvast en structuur.

Verder biedt de Methode een zeer effectieve manier voor het automatiseren van de tafels en het aanleren van de klok. Want ook dat zijn vaak struikelblokken wanneer de ruimtelijke oriëntatie en lateralisatie moeizaam verlopen.

 

Preventieve aanpak.

Bent u zelf dyslectisch of komt het wel vaker voor in de familie? Start dan vroeg genoeg met het visualiseren van letters. U kunt er thuis zelf voor zorgen dat uw kind vanaf de eerste dag in de lagere school kan automatiseren. Reeds in de kleuterschool gaan kinderen kennis maken met de letters en cijfers. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van letterkennis! Hiermee kan u thuis spelenderwijs aan de slag gaan in groep 2/ 3e kleuterklas. Letterkennis vormt de basis voor vlot leren lezen en spellen. Onderneem daarom vroegtijdig en preventief actie.

 

Begeleiding.

Het traject is meestal 2-delig: visueel en/ of cognitief.

Tijdens een intake gaan we dieper in op de hulpvraag en voorgeschiedenis. Dit wordt gevolgd door een visueel onderzoek. Ik ga niet alleen kijken naar het zicht van u of uw kind, maar voornamelijk naar de samenwerking tussen de ogen. Ik nodig u uit om als ouder/ begeleider enkele testen mee te doen om het verschil in visuele waarneming te kunnen  beleven. A.d.h.v. de testresultaten i.c.m. met de hulpvraag en voorgeschiedenis zal ik een therapie voorstel doen. 

Tijdens het visuele traject gaan we meten hoeveel moeite het voor u/ uw kind kost om met beide ogen samen te werken. Heel vaak zit hier het venijn.
Wanneer beide ogen m.b.v. een bril goed samenwerken kunnen we starten met de cognitieve training.

Iedereen volgt een traject op maat. Letters, woorden, lezen, spellen, rekenen, tafels, klok, … alles wat nodig is kan aan bod komen.

U wordt als ouder de begeleider van uw kind. Zie het als een vorm van thuisonderwijs waar u uw kind zelf leert automatiseren.
We zijn klaar wanner ik er zeker van ben dat u als ouders de methode onder de knie heeft en jullie samen verder kunnen. Het gaat er niet om dat jullie samen weer extra huiswerk gaan maken maar dat je het huiswerk van uw kind op mijn manier gaat doen.

Voor deze cognitieve training heb ik een 4-delige reeks werkboeken ontwikkeld om jullie stap-voor-stap te begeleiden. Deze reeks vindt u terug in de webshop.

U staat er niet alleen voor, ik ben bereikbaar per telefoon, mail of online consult voor advies en bijsturing. 

 

Samenwerking School.

De methode Inzicht in Taal & Rekenen® bestaat uit verschillende modules die zowel individueel als klassikaal zijn toe te passen! Gebruikt uw school onze methode al? Is de leerkracht op de hoogte van onze effectieve manier van werken?

De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf! Samen met school staan we sterker!

Zodra er een achterstand is ontstaan kan samenwerken met school een groot voordeel zijn. Uw kind leert het grootste deel van zijn/ haar tijd op school. Onderschat ook het aanzien van de leerkracht niet. Dit kan in het voordeel werken betreft herhalingen! Het is geen must om de leerkracht op de hoogte te brengen van de gehanteerde modules, maar helpen kan het wel!

Wacht niet af, onderneem zelf actie!