Methode Inzicht in Taal

De methode Inzicht in Taal® is een succesvolle interventie gericht op de basis(taal)vaardigheden van uw leerling waardoor deze inzicht krijgt en vervolgens leert automatiseren. We spreken over een interventie omdat de huidige lesmethode gehandhaafd blijft. Uw lesmethode bevat methodische principes, opbouw, een vorm en frequentie waarmee het merendeel van uw leerlingen de einddoelen halen. De inrichting van uw lesmethode is prima echter voor sommige kinderen geeft het onvoldoende inzicht en ontstaat er geen aansluiting.

Wat als u in de klas de focus kan leggen op wat ontbreekt (geen Visueel Virtueel Werkgeheugen = woordbeeld) i.p.v. het ‘beter leren omgaan met’  de kenmerken van niet automatiseren?

Het meest voorkomende kenmerk is fonetisch schrijven. Wanneer je in deze situatie  klankgerichte ondersteuning biedt leg je de focus op wat je leerling al kan namelijk klanken schrijven. De Methode Inzicht in Taal verlegt de focus naar visuele ondersteuning, namelijk het creëren van een woordbeeld. Wanneer je leerling de koppeling tussen de klank en het beeld van een letter/ woord kan maken kan het foutloos schrijven.

Het is wenselijk onze methode klassikaal en preventief aan te bieden voor de beste resultaten. Onze interventie zorgt voor een vermindering van de werklast waardoor u als leerkracht meer tijd en mogelijkheden over houdt. 

 

Methode Inzicht in Rekenen

 

Wanneer je de klok terug draait bij kinderen met diagnose dyscalculie hebben ze allemaal moeilijkheden met lateralisatie en ruimtelijke oriëntatie. Links-rechts is een uitdaging maar ook oriëntatie in tijd en ruimte. Denk aan begrippen als straks, gisteren, links, rechts, …

Wanneer de rekenmethode op school niet aansluit bij de manier van leren van een kind ontstaat er al snel een achterstand. In het klassiek onderwijs wordt rekenen vaak aangeleerd op een tijdslijn van links naar rechts. Wanneer ruimtelijke oriëntatie een uitdaging is, is het niet vanzelfsprekend om met plus naar rechts te tellen.

De Methode Inzicht in Rekenen bestaat uit verschillende modules, waaronder het verticaal rekenen. Boven = plus en onder = min! Zo simpel. Het biedt een kind een zeer duidelijke houvast en structuur.

Verder biedt de Methode een zeer effectieve manier voor het automatiseren van de tafels en het aanleren van de klok. Want ook dat zijn vaak struikelblokken wanneer de ruimtelijke oriëntatie en lateralisatie moeizaam verlopen.

 

Preventie & Begeleiding

Al vanaf de kleuterschool kan je als leerkracht echt het verschil maken op vlak van preventie! Wanneer je naast de huidige schoolse methode, de Methode Inzicht In Taal en Rekenen kan aanbieden, kan je je leerlingen op verschillende niveaus prikkelen. Elk kind leert anders dus één aanpak werkt nooit voor een ganse klas. Elk kind heeft een andere zintuiglijke beleving. Het ene kind voelt de regen, een ander kind ziet de regendruppels vallen en nog een ander kind hoort regen kletteren op het dak.
Ik ben geen leerkracht maar ik kan me levendig voorstellen hoeveel voldoening het moet geven wanneer je het spreekwoordelijke kwartje ziet vallen bij een leerling.

Wanneer je begrijpt hoe een kind wel kan leren kan je er als leerkracht voor zorgen dat ook die ene leerling die moeilijk mee kan, kan functioneren naar zijn/ haar intelligentie. Hierdoor verkleint u de kans op uitval! 

Ondanks een achterstand op vlak van taal en/ of rekenen is het nooit te laat om in te grijpen. Een hardnekkig probleem en bijhorende achterstand op school wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk is. Integendeel, wanneer u als leerkracht actief onze modules doorloopt kan een achterstand met grote sprongen worden ingehaald. We starten bij de basisvaardigheden en maken sprongsgewijs vooruitgang. Sleutelwoorden voor dit succes zijn; bereidheid en bereikbaarheid. In feite is iedereen ´klaar´ en wordt een achterstand ingehaald zodra uw leerling zelf de nieuwe manier van nadenken toepast.  

 

Leesproblemen en hoofdpijn

Wist u dat niet elke leerling met een leesprobleem ook een  automatiseringsprobleem heeft?
Een leesprobleem kan ontstaan wanneer een leerling taal niet automatiseert. Deze kinderen hebben het lastig met lezen en schrijven.
Een andere oorzaak kan een moeizame samenwerking tussen beide ogen zijn. Wanneer uw leerling het schrijven automatiseert gaat men bijna vanzelfsprekend woorden herkennen tijdens het lezen. Deze fase van automatiseren is essentieel om niet radend te gaan lezen. Zonder taal te automatiseren blijft een leerling de woorden hakkend-en-plakkend lezen waardoor de achterstand in het lezen toeneemt. Het begrijpend lezen ontwikkelen is dan ook niet evident.

Sommige leerlingen ondervinden tijdens het lezen dansende letters of een onstabiel beeld. Ze gebruiken dan hun vinger onder de regel of een leesliniaal ter ondersteuning. Zonder de regel te ondersteunen kunnen ze een zin te hoog of te laag lezen. Deze kenmerken kunnen zich openbaren wanneer de samenwerking tussen beide ogen niet voldoende is. Het komt regelmatig voor dat het te veel moeite kost om goed te blijven focussen waardoor klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, inslaap problemen, wazig zicht, motorische onrust etc.  Met name langdurig focussen op dichtbij kan klachten veroorzaken. Logischerwijs is hierdoor de concentratieboog korter. Het is voor een leerling niet evident om zichzelf continu tot een uiterste te pushen. Vaak gaat daardoor het leestempo na een halve bladzijde achteruit.

De oogarts zorgt voor het opsporen van pathologische aandoeningen en schrijft brillenglazen voor zodat uw leerling scherp ziet. Het CLB-visusonderzoek is een goed vangnet met (medische)functie om oogproblemen zoals luie ogen en ziektebeelden op te sporen. Wij distantiëren ons van medische adviezen en maken alleen een bril wanneer de samenwerking tussen beide moeizaam verloopt. Het komt regelmatig voor dat de oogarts geen bijzonderheden vindt en dus ook geen bril nodig acht. Dit klopt wanneer men onderzoekt hoeveel letters een leerling op afstand kan lezen en of dit scherper gaat met een brillenglas. Er wordt door de oogarts of orthoptist wel gekeken naar de samenwerking tussen beide ogen, maar de moeite dat het voor een leerling kost om tot dit goede resultaat te komen, blijft achterwegen. Vaak staat het lichaam onder hoge spanning om het binoculaire zien te controleren.

 

Uw leerling ziet alles scherp maar het kost veel moeite, dit kan anders


Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt ook de samenwerking tussen beide ogen en lost klachten zoals dansende letters, hoofdpijn en leesklachten op door middel van gepersonaliseerde bril. Concreet ziet een leerling scherp. Het resultaat is goed maar het kost te veel moeite om tot dat goede resultaat te komen. Het lichaam kan hierdoor overbelast raken. Deze bril icm mijn taal- en/ of rekenbegeleiding is de beste remedie tegen automatiseringsprobleem.