Visueel virtueel werkgeheugen

Door het ontwikkelen van het Visueel Virtueel Werkgeheugen (afgekort VVW) is uw kind in staat taal en rekenen te automatiseren. Ik gebruik de term VVW om te verwijzen naar een geheugengebied waar het voorstellingsvermogen van taal en reken aanwezig is. Het VVW is een subsysteem van het geheugen, het kloppende hart dat abstracte informatie aan elkaar koppelt en automatiseert.

Waarom schrijft u het woord ‘blijdschap’ met ij en niet met ei? Er is geen spellingsregel die dit verklaart, u weet het gewoon omdat u het ziet in uw hoofd. Wanneer er ‘bleidschap’ geschreven staat ‘ziet’ u meteen dat het niet klopt zonder dat u eerst ging nadenken over een mogelijke spellingsregel. Bij twijfel gaat u het woord opschrijven om een visuele bevestiging te krijgen. Deze bevestiging van hoe het woord eruit ziet is uw taalgevoel dat ondersteund wordt door het Visueel Virtueel Werkgeheugen, uw woordbeeld. Een kind met (vermoeden van) dyslexie mist deze visuele ondersteuning. Elk woord dat uw kind schrijft lijkt een nieuw woord. Gezien woorden niet in het visuele werkgeheugen opgeslagen worden, kan uw kind het woord niet ‘oproepen/ zien’ tijdens bv. een dictee en wordt fonetisch (op de klank) op geschreven.

Woordblindheid was vroeger de term die gebruikt werd voor dyslexie. Dat is precies wat er aan de hand is. Blind zijn voor woorden en denken in beelden. Hele mooie eigenschap maar zo lastig in een klassiek en klankgericht onderwijs.