Wat is het verschil tussen een opticien, optometrist en het neurovisueel centrum?

De Neuro-visuele behandelmethode van het NeuroVisueel Centrum is een complementaire behandelwijze. Wij onthouden ons dan ook van medische adviezen en sturen indien nodig altijd door naar een specialist. Onderzoekingen naar de visuele informatieverwerking zijn herkenbaar en binnen de competenties van het subjectief refractioneren vallend profiel. Wij corrigeren de mechaniek tussenbeide ogen teneinde de autonome aansturing te ontlasten.

Het NeuroVisueel Centrum is van mening dat samenwerkingproblemen tussen de ogen zich kunnen openbaren wanneer fysieke en/ of  mentale overbelastingen zich voordoen. Een whiplash, hersenschudding, emotionele gebeurtenis of fysieke weerstandsvermindering kan er uiteindelijk voor zorgen dat de aanwezige visuele oneffenheden niet meer zijn te compenseren en voor een deel openbaren in de vorm van storingen binnen de zintuiglijke beleving. Dit kan zich ook pas maanden na een voorval openbaren. Wij stellen dat de merkbare visuele ruis reeds van kinds af aan aanwezig is echter door een gebeurtenis voor een deel openbaart. De overbelasting kan zich uiten in 1001 vormen, van zware hoofdpijn tot onwerkelijk gevoel in kleine ruimtes. Alles wat men tijdens de klassieke methodieken meet is het spreekwoordelijk topje van de ijsberg omdat de rest van de oogafwijking niet inzichtelijk is door de slimme conditionering en compensatie van de houding. Wanneer een opticien of optometrist de samenwerking onderzoekt wordt geen rekening gehouden met het feit dat het lichaam altijd alles compenseerde waardoor enkel tijdens een momentopname een deel is te meten, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Soms helpt deze klassieke manier van corrigeren het verhogen van de belastbaarheid en is het net voldoende voor een betere afstelling van de ogen en lichaam en neemt een klachtenbeeld af. Anderzijds kan het voorkomen dat de klassieke manier van meten niet de werkelijke oogstand opmeet maar een onjuiste contra-indicatie. Het vervolgens corrigeren van deze onjuiste oogstand afwijking (contra-indicatie) geeft problemen, een moeizame verandering in spierspanning, veel nare gewenning en uiteindelijk de nood naar telkens nieuwe primaglazen! Hier moet men voor uitkijken! Men noemt dit vaak ‘het eten van de prisma’ en terecht door menig oogarts veroordeelt. In de praktijk worden veel te vaak en onjuist zogenaamd ‘nasale prisma’s voorgeschreven bij personen met focusproblemen met als gevolg dat men niet meer zonder kan functioneren. Dit doen wij niet!

Omdat het NeuroVisueel Centrum rekening houdt met het bijzondere vermogen van het lichaam om te compenseren, doorzien we de compensatoire dwangstanden van het lichaam en achterhalen we de absolute ruststand van de ogen en voorkomen we foute correcties. Door het afplakken van één oog en het volgen van ons protocol vinden we de ‘blauwdruk’ van het visuele systeem. De benodigde prismacorrectie verandert nadien niet meer. Concreet corrigeren wij de geringe latente hoogteverschillen in de horizon. Deze werden hoofdzakelijk door het hoofd scheef houden of schuin wegdraaien gecompenseerd. Het NeuroVisueel Centrum maakt géén gebruik van oogtrainingen!

Terug naar boven.