Dr. Mortier, oogarts

Ondanks dat een oog niet rechtstreeks is gekwetst, kunnen er duidelijke asthenope klachten ontstaan. Het feit dat zeer kort na het ongeval een persoon asthenope klachten vertoont is het gevolg van het ongeval. Het gaat duidelijk niet om de moeilijke extra oculaire spierbalans op zich die door het ongeval zou veroorzaakt zijn, maar om de manifestatie ervan.

Het is een bekend fenomeen dat eigenlijk iedereen in feite toch een latent aanwezige heteroforie heeft. Deze wordt spontaan en onbewust gecorrigeerd door het fusiemechanisme. Zolang er geen subjectieve klachten zijn vanwege de patiënt blijft deze latente heteroforie onopgemerkt. Ten gevolge van een algemene lichamelijke verzwakking of van een trauma, vaak trauma capitis, kan dit tot dan toe latent gebleven fenomeen zich echter plots gaan manifesteren zodat personen ervan overtuigd zijn dat de ziekte of het trauma de rechtstreekse oorzaak ervan is. Dit is uiteraard niet waar. De ziekte of het trauma is alleen verantwoordelijk voor de manifestatie ervan.

De enige mogelijkheid om de asthenope klachten te verlichten is een correctie met prismaglazen waardoor de gedissocieerde beelden toch weer een enkelvoudig beeld voor de hersenen opleveren zonder gestoorde overbelasting van de extra-oculaire spieren. Chirurgie is in dit geval zinloos. Een prismabril is echter niet echt therapeutisch enkel curatief.